Fiskekalender

Generelt kan man sætte en kalender op for, hvad der kan fiskes i de enkelte måneder.
Dog med forbehold for vejr og vind og evt. ændrede temperaturen, som kan forme det enkelte år/sæson.
Januar, februar og marts byder normalt på torsk. Vi har valgt at stoppe med «bule» fiskeriet.
Dette er en speciel form for jagt på de meget store rognfyldte torsk. Da man taler om at
torsken er i fare for at blive udryddet, er vi af den opfattelse, at de skal have fred til at forøge bestanden.
Dermed ikke sagt at vi ikke fanger både store og rogntorsk, det kan man ikke selv bestemme,
men vi får dem mens de bevæger sig rundt mellem sild eller på anden måde naturligt
rundt i vandet og indtager føde.
Når de skal gyde rognen, samler de sig i «buler» og så kan man overrumple dem ved at stoppe lige oven på «bulen»
af fisk, og sende grejet lige ned i flokken, hvor store fisk som regel bliver fejlkroget.
Fik fiskene lov at leve måske en time længere havde de produceret mange tusinde små nye torsk.
Der er som sådan ret så mange torsk i sundet, og vi fanger da også mange i de tre vintermåneder, kombineret med sild.


Denne kalender er kun en rettesnor.


Vi har et motto der siger: hvis du kommer med det vejr og vind vi skal bruge,
skal vi nok give dig de fisk du skal bruge.

Driv-fiskeri efter sild og torsk. Prøv at medefisker efter torskene (sildefileter på agn kroge, som ved fladfiskeri). Til driv-fiskeriet kan anbefales lettere grej og forfang «silde eller torsken forfang, alt efter behag». Pirke mellem ca. 100-400 g. Både kastestænger/pirkestænger kan anvendes. (Dette fiskeri er allround stort set hele året rundt). I januar, februar og marts kan der i perioder være særdeles store torsk i vandet, som kræver lidt kraftigere grej (pirkegrej, m.min.0,50 line og pirke fra 100-400 g). Rederiets skibe dyrker ikke bulefiskeri.

Stort set samme fiskeri som i januar, dog er det begyndt at tynde ud i sildene så der fiskes mere målrettet efter torsk. Driv-fiskeriet: Lettere grej og forfang «torsken forfang, der kan selvfølgelig også fiskes efter sild, men der plejer ikke at være så mange». Pirke mellem ca. 100-400g. Evt. agn fiskeri efter torsk. P. S. Rederiets både dyrker ikke bulefiskeri.

Som regel er der i denne måned er ret godt driv-fiskeri med masser driv-fiskeri med masser af torsk i alle størrelser. Driv-fiskeriet: lettere grej og forfang «torsken forfang, der kan selvfølgelig også fiskes efter sild, men der plejer ikke at være så mange». Pirke mellem ca. 100-400 g. «HUSK ALTID OGSÅ KASTEGREJ» der er dage hvor den eneste måde at fange noget på er ved at lægge sig til at drive. Prøv medefiskeri med sild eller andet madding.

Torskene er nu færdige med at gyde og trække ind på lavere vand. I den sidste del af måneden plejer der at dukke hornfisk op. April, maj er i fladfiskenes og småtorskenes tegn. Lavt vand, let grej, hyggeligt fiskeri, som regel i godt forårsvejr. Sidst i april og i maj dukker hornfisken også op. Udpræget kaste/pirkefiskeri med let grej og ophænger 50-200 g. Sildene forsvinder. Sidst i april dukker hornfisken op, og den fiskes bedst med kastestænger, et par ophænger eller et makrelforfang med 2-3 kroge. (Der kan jo kastes i begge sider af skibet).

Så skulle hornfiskene gerne være kommet for alvor. Der fiskes hovedsagelig efter disse, men der fanges også en del torsk. Aftenture efter torsk, hornfisk og fladefisk. Stadig kastefiskeri eller fiskeri med let pirkegrej.

Torskene skulle nu gerne have samlet sig på lavere vand. Godt fiskeri også for begyndere, som regel mange torsk i 3 til 10 kg. Aftenture efter torsk og fladfisk ture på det gule rev fra Hanstholm. I juni og juli er masser af torsk på det lave vand. HUSK køletasker eller lign. Masser af fladfisk, og makrellen dukker op, som regel bedst efter frisk vest og nordlig vind, så trykkes de ned fra Kattegat. Kaste og pirkefiskeri med let grej, små pirke og ophænger.


Stadig godt fiskeri aften torsk. Fiskeriet er næsten uændret fra juni. 18 times og flerdags ture i Kattegat makreller, pighaj, havkat med flere. Aftenture efter fladfisk og torsk. Kaste og pirkefiskeri med let grej, små pirke og ophænger. På langturene er det en god ide at medbringe lidt af hvert.

I august og september er masser af blandet fiskeri. Afgjort årets bedste tid i sundet. Hornfisk, makrel, små sej, hvillinger, fladfisk og mange torsk. Silden begynder at være værd at beskæftige sig med. Makrellerne er nu kommet til sundet, og fanges mellem sildene hvor torsken også så småt begynder at trække ud. Hornfiskene også begyndt at komme igen. Stadig langture i Kattegat. Aftenture efter fladfisk og torsk. Kaste og pirkefiskeri med let grej, små pirke og ophænger. Det en også mulighed for at fange makreller og hornfisk på flåd i sundet.

Fiskeri efter torsk, sild og makreller. Alle kan være med på dette herlige fiskeri. kombi ture efter torsk og fladfisk. Oktober og november – sild, sild og atter sild... enkelte torsk... det er nu «høstsilden» skal fanges for at kunne nå at være klar til julefrokosten. Kaste og pirkefiskeri med lettere grej, små pirke og ophænger. Det en også mulighed for at fange makreller og hornfisk på flåd i sundet.

Torskene er nu ved at været trukket ud mellem sildene, of der fiskes derfor på dybder omkrig 30 m, hvor sildene opholder sig. Torskene jager mellem sildene og fanges derfor også her. Kaste og pirkefiskeri med lidt kraftigt grej. Mange af torskene hugger på de sild der sidder på forfanget, derfor kan anbefales lidt kraftigere silde eller makrel forfang, da disse kan holde til en torsk.

Sild, sild og atter sild. Det er ikke så mange torsk, men til gengæld er der som regel alle de sild man lyster. Et fiskeri, hvor alle kan være med, Kaste eller pirkegrej «alt efter smag og behag» og pirke som passer her til samt silde eller makrel forfang.

Torskene begynder nu igen at røre på sig, men der fiskes stadig sild. Fiskeri for alle. December… stadig sild, men bedre blandet med torsk. Kaste eller pirkegrej «alt efter smag og behag» og pirke som passer her til samt silde eller makrel forfang.