Vi Må Sejle med Fuldt Skib igen

Vi overholder selvfølgelig alle Coronaregler om på Skibet

God Tur til jer alle sammen

Husk at bestille plads på 53783040

Enkelte ture priser

Dagture Afgange Pr.Person
Mandag-Fredag 7.00-14.00 350 kr
Lørdag 7.00-14.00 350 kr
Søndag og hellige dage 7.00-14.00 350 kr

Charter priser

Dagsture Afgange Pris
Mandag-Fredag 8.00-15.00 6500 kr
Mandag-Fredag Aften 17.00-21.00 6500 kr
Weekender 7.00-12.00 7000 kr
Weekender 17.00-21.00 7000 krLedige Tider

Betalings betingelser

Som udgangspunkt er der altid tale om kontant eller MobilePay afregning ombord. 

Vi tager IKKE kreditkort.

Forudbetaling eller efterfølgende bankoverførsel accepteres, hvis det er forudaftalt.

Bankoplysninger:

Regnr: 2255
Kontonr: 6288828669

Bestilling:

Bestilling/afbestilling af ture foregår telefonisk 53783040 ved henvendelse til rederiet fra

08:00-18:00 dagligt. 

Spørgsmål svares gerne pr. mail.

Vælger du at booke via SMS eller e-mail Skriv til os skal du vide at du først er booket,  når du har en bekræftelse på aftalen fra os.  Vælger du at benytte forudbestilling skal du huske at aftalen gælder til begge sider.  Det er dit ansvar at der bliver afregnet for det antal pladser du har aftalt. 

Hvis ikke andet er aftalt er det altid kontant eller MobilePay ombord.  Og HUSK at du hæfter for den reservering du har lavet!  Vælger du at booke pr sms eller over E-mail er du ikke booket før du har modtaget en bekræftelse på aftale fra os. 

Afbestilles under følgende vilkår:

Ved udeblivelse afregnes den aftalte pris. 

Afbestilling af op til 1/3 af pladserne kan accepteres, hvis den er os i hænde senest 8 dage før turens afvikling  ved charter er det bådens maks. antal der bruges.  Afbestilles flere pladser end 1/3 eller afbestilles senere end 8 dage før turen er man forpligtet til at betale  minimum børnepris for de pladser vi ikke kan afsætte inden turens afvikling. 

Ved afbestillinger kan evt. grupperabat bortfalde, hvis antallet af bestilte pladser bliver færre end der skal til for at opnå rabat.  De samme regler gælder hvis man arrangerer ture for andre eller hele grupper. 

Derfor opfordrer vi til at afregne internt, når «venner» tilmelder sig eller beder jer reservere for dem, således kommer i ikke til at hænge på at skulle betale for pladserne af egen lomme. Det er jo den der bestiller turen der hæfter for aftalen.

Afbestillingsordningen gælder kun på almindelige ture.  Specielle ture skal afbestillingsfristen skriftligt aftales ellers er disse ture bindende  og må afregnes ved udeblivelse eller reduceret fremmøde, til fuld pris.  Vil du ikke reservere under disse regler må du vente til du har set en vejrudsigt  og så ellers acceptere hvis der er udsolgt.

Afbestilling/udeblivelse:

Enhver bestilling afgivet telefonisk, eller ombord er bindende. 

Rabatter

Familieture med børn

 

Ét barn er gratis med en betalende voksen, kun søndage fra 12:00 – 17:00  (gælder dog ikke mellem Jul og Nytår) og HUSK barnet skal bookes så det samlede antal passer.  Vi giver gerne tilbud på skoleudflugter, pensionister eller andre der vil chartre en hel båd.  Studerende kan på hverdage sejle på pensionistpriser, dog mod forevisning af studiekort og kun den person kortet tilhører.  Det er en personlig rabat. Og kan ikke kombineres med andre rabatordninger. 

Pensionister:

hver mandag og tirsdag er der special tilbud for pensionister en 6 timers tur  (mandag som regel 08:00 – 14:00 og tirsdag 09:00 – 15:00) 

Charter:

Ved leje af en båd til f.eks. 30 pers vil der typisk opnås en rabat svarende til 2.000,– eller ca. 8 fripladser i forhold normalprisen.  Vi kan i visse tilfælde give mulighed for at lægge sejltiden anderledes end i det normale program (f.eks på hverdage eller aftenture)  ligesom det så er jer selv der bestemmer hvad vi skal fiske efter osv.  Herudover: vi giver gerne tilbud på specielture… er friske på introduktionspris ved nye former for ture eller nyt fiskeri..  men her giver vi tilbud og aftaler fast pris…. 

Børneture – skoleudflugter

(biologiture osv) eller pensionister, der vil leje en hel båd på en hverdag,  og f.eks sejle kortere end normalprogrammet, ring for at få et tilbud. 

Klub rabatter:

Klubber kan lægge et «årsprogram» hos os til en fordelagtig pris. Jo flere ture over året, jo bedre pris.  Ring og lav en aftale +45 53 78 30 40.  De enkelte rabatter kan ikke kombineres og evt. aftalte ordninger eller faste priser osv.  vil bortfalde og den normale pris indtræde ved evt. afbud efter aftalens indgåelse. 

Regler

Sikkerhed ombord

Båden er omfattet af ISM «International Safety Management». Båden blev første gang certificeret efter dette system ved dets indførelse i 1997.  De er under sejladsen forsikret af rederiets kasko og ansvars forsikring, efter gældende regler for op til 5.000.000 kr. i personskade.  Dog kan der kun rejses erstatningskrav mod rederiet, såfremt der er tale om forsømmelse eller svigt fra besætningens side. Skader, som fald i ved gyngeri, skader med fiskegrej eller knive f.eks under rensning af fisk osv., henvises til folks egen fritids og ulykkeforsikring.  Ombord er der sikkerheds instruktioner og evt. spørgsmål vil kunne besvares af besætningen.

Sikkerhed til SØS

Skibet er godkendt af Søfartsstyrelsen til sejlads med lystfiskere og lignende i Danske farvande.  Båden bliver synet en gang om året. Både skrog, maskine og udrustning opfylder de meget strenge sikkerheds krav.  Båden er bemandet med kvalificeret mandskab efter gældende regler og krav og udstyret med bla redningsflåder som ved uheld selv udløses og kommer op til ovefladen.  Redningsveste til samtlige ombord. Bemærk dog at disse dog ikke udleveres til brug på turen. Disse er pakket i afmærkede kasser på dækket og må kun bruges i nødstilfælde.  Så forlanger man, at f.eks børn skal bære vest på turen, skal man selv medbringe. (Vi har dog enkelte svømmeveste til til børn, som kan lånes efter aftale.) 

Alkohol om bord

Samtidig kan vi her under sikker sejlads påpege, at man IKKE SELV må medbringe alkoholdindholdene drikkevarer.  Grunden er dels at vi selv sælger ombord, og at det derfor i henhold til loven er forbudt at medbringe. Dels at hvis vi skønner nogen har indtaget for meget, skal vi kunne stoppe det, og så nytter det ikke at man kan gå på dækket og drikke videre af sit eget og måske komme til skade eller falde ud over siden.

Regler om bord på M/S Hanne-Berit

Eget Fiskegrej må ikke medbringes i SALON Knive og Lign. Må IKKE STILLES I dækket, lønningen ECT. ECT.  SØSYGENS KVALER bedes hældt UD OVER SIDEN, og ikke på WC´et ej heller i SALOONEN.  OPHOLD I STYREHUSET ER FOBUDT i dårlig vejr og ved sejlads i mørke  ( natsejlads) STØJENDE ADFÆRD ( Råben, piften & løb ) på dækket er Forbudt,  ( da det kan forveksles med MAND OVER BORD)  UMÅDEHOLDEN indtagelse af SPIRITUS, samt udskænkning af STÆRKE drikke til personer under 18 År er forbudt  OPHOLD i maskinrummet er Forbudt  OMBORDSTIGNING og fra Borde skal forgå på anviste STED og kun efter TILADELSE fra besætningen  TVIVLSSPØRGSMÅL Vedr: regler, ophold og sejlads rettes til SKIPPER eller REDERIET  Rederiets erstatningspligt ophører, såfremt RELEMENTET ikke overholdes. I almindelighed kan erstatning kun søges,  såfremt der tale om forsømmelse fra besætnings eller rederiets side. I øvrigt henvises til Rederiets alm. Forsikringsbestemmelser  ULYKKER med Fiskegrej eller Knive forekommende om bord er ikke omfattet af Rederiets forsikring, ligesom TYVERI og TAB af grej heller ikke DÆKKES

Hvis vi må aflyse:

Fra rederiets side tages et forbehold for vejrforhold, is, maskinhavari og andre situationer hvor det skønnes uforsvarligt at sejle.  I tilfælde af rederiets aflysning vil et evt. indbetalt beløb tilbagebetales foruden evt. bestillingsgebyr.

Bemærk:

det er os der afgør om der kan sejles, f.eks. i dårligt vejr og mv. Man kan således ikke reservere og senere ringe og sige at man ikke har lyst at deltage da der nu loves «dårligt»vejr. Hvis vi må aflyse vil der normalt blive ringet rundt aftenen før. 

Forsikring og godkendelser:

Passagerer vil under opholdet ombord være omfattet af skibets normale forsikringer. Det skal dog påpeges, at man kun kan rejse erstatningskrav såfremt det kan påvises, at skaden er sket ved sløseri fra mandskabets side, og altså ikke ved almindelige skader, hvor f.eks. man har skåret sig på en kniv eller man er faldet af sig selv, etc. Tyveri eller mistet grej kan ikke erstattes. I almindelighed ophører rederiets ansvar, når skibet forlades. Skibet er godkendt af Søfartsstyrelsen og opfylder alle de krav som stilles til danske lystfiskerfartøjer, f.eks. redningsudstyr, lønningshøjde m.m. læs endvidere under sikkerhed (link til sikkehed). 

Vejret og aflysninger

Man skal som udgangspunkt huske at det er os der afgør om vi kan eller vil sejle når vejret driller.  Vi har fuld forståelse for at det kan være en afgørende faktor for om man som kunde har mere el.mindre lyst til at tage på fisketur, men man må forholde sig til at hvis man vælger at benytte vores forud reservations system, må man også stå ved sin aftale. Selvfølgelig kan og vil vi ikke tvinge folk til at deltage i en tur de ikke regner med de vil få en god oplevelse ud af... Men så må man som minimum regne med at afregne, mindst en børnpris for den plads vi har holdt i henhold til aftalen medmindre vi har fået afmeldingen i så god tid at vi har accepteret den.  Eller vi har kunnet afsætte den (så arrangerer du for andre, så husk at det er dig der «hænger» på det antal du har tilmeldt, du kan evt bede folk betale når de beder dig om at booke for dem) og vil du ikke reservere under disse regler må du vente til du har set en vejrudsigt, og så ellers acceptere hvis der er udsolgt.  Når det så er sagt skal man forholde sig til at hvis det er en tur f.eks på Øresund, er det ofte vigtigere at holde øje med vindretningen, end styrken som sådan. Der er næsten altid læ at finde i Øresund… er vinden ren østlig/nordøstlig er der læ under Svenskekysten. Er det ren vestlig, nordvestlig og til dels også sydvestlig er der læ under Danmark. I disse vindretninger kan vi sejle med næsten alle styrker. Vi har haft mange gode ture også med fint fiskeri med over 15-17 m.sek. det der kan drille kan være strømmen, som måske løber hårdt i meget vind, men det er jo vilkårene når man er lystfisker. Ren sydlig, til dels sydøstlig og ren nordlig vind er det der kan medføre